*
Danish
English

DIRECTIONS FOR USE OF NATURSUTTEN® TRADE MARK

EcoBaby ønsker at gøre en forskel ved at bevidstgøre en fremtid fri for skadelig kemi for vores børn og miljøet.
Natursutten er dét varemærke, som EcoBaby benytter til at fremme sit kerneprodukt, nemlig en naturgummisut.
Korrekt anvendelse af vores varemærke er med til at opretholde og øge værdien af vores brand.
Følgende retningslinjer er gældende for brug af Natursutten.
KORREKT ANVENDELSE
Varemærket Natursutten kan kun benyttes ved henvisning til produkter under netop dette brand, altså produkter fra EcoBaby.
Andre naturgummisutter må ikke betegnes Natursutten.
Anvendelse af varemærket Natursutten, skal være med stort ”N” eller i kapitaler (”NATURSUTTEN”). Det må ikke skrives med
lille ”n”. Natursutten må gerne fremhæves med fed skrift.
Én gang pr. publikation skal anvendelsen af Natursutten gerne ske med angivelse af ®, og der må gerne stå angivelse af, at ”Varemærket Natursutten® tilhører EcoBaby ApS”.
Natursutten, som alle varemærker, må ikke bøjes på nogen måde. Der må ikke skrives ”Natursutter” eller ”Natursut” eller
”natursutter” eller ”natursut”, når man refererer til Natursutten. Brugen af ”Natursutter”, ”Natursut”, ”natursutter” eller ”natursut” når der ikke refererers til Natursutten vil være en krænkelse af varemærket Natursutten.
Såfremt man ønsker at referere til et generiske begreb, må der anvendes ”naturgummisut”, ”naturgummisutter” osv.
Reference til Natursutten må ikke finde sted på en sådan måde, at der skabes tvivl om, hvem der er rettighedshaveren. Ej heller må varemærket benyttes således, at der gives indtryk af, at der eksisterer et særligt samarbejde eller sponsorat, hvor dette ikke er tilfældet.
KONKRETE FORHOLD
EcoBaby forbeholder sig al ejendomsret til varemærket Natursutten. Nedenfor er anført konkrete eksempler på brug af vores varemærke og domænenavn. Listen er ikke udtømmende.
Produkter og domæner
- Du må ikke bruge varemærket på domæner på hverken topniveau eller sekundært niveau og heller ikke på underdomæner. Følgende eksempler er ikke tilladt:
www.ægtenatursuttenforhandler.dk
www.købnatursuttenher.dk
- Du må ikke bruge, inkorporere eller kombinere varemærket Natursutten i dine produktnavne, virksomhedsnavne eller varebetegnelser.
- Du må ikke kombinere varemærket Natursutten med dine varemærker eller tredjeparts varemærker.
- Du må ikke bruge, registrere eller ansøge om at få registreret noget varemærke, der er det samme som, eller kan forveksles med, Natursutten.
- Du må ikke bruge Natursutten i dine slogans eller indføre eller bruge vores slogans helt eller delvist som dine egne.
- Brug af Natursutten skal foregå på en måde, så vores varemærke er mindre iøjnefaldende end navnet på dit eget produkt eller serviceydelse.
Links på/til websteder
- Du må linke til vores websted på adressen www.ecobaby.dk og/eller www.natursutten.com fra dit websted, forudsat at du meddeler besøgende på dit websted, at de omdirigeres til hjemmesiden for EcoBaby.